REGISTRACE A INFORMACE - 13. ročník Soutěže Finanční gramotnost 

(Organizační řád 13. ročníku SFG, platný k 11.10.2023)

Soutěž je rozdělena standardně do 3 kategorií:

 • I. kategorie - žáci 1. stupně ZŠ (doporučujeme 4. a 5. třídy),
 • II. kategorie - žáci 2. stupně ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií,
 • III. kategorie - střední školy.


Registrace a školní kola budou probíhat do 20.12.2023, včetně - tlačítko "VSTUP DO SOUTĚŽE". 

Postup pro registraci školy do soutěže:

Pověřený pedagog registruje školu do soutěže na základě IČ školy - Vstup do soutěže - Registrace učitele (https://soutez.financnigramotnost.cz/registrace-ucitele). Ve svém profilu pak vybere kategorii zkoušky, ve které budou jeho žáci soutěžit. V případě ZŠ a gymnázií, lze vybrat dvě kategorie zároveň. Příslušný zvací kód pak předá svým žákům.

Pedagogové, kteří své školy registrovali do soutěže již v loňském ročníku NEMUSÍ znovu registraci provádět. Postačí se přihlásit ke svému účtu a zvolit příslušnou kategorii pro letošní ročník (předchozí ročníky jsou uložené v dostupném archivu). V případě zapomenutí přihlašovacích údajů využijte prosím odkaz Zapomenuté heslo - https://soutez.financnigramotnost.cz/login


Postup pro přihlášení žáka do soutěže:

Stránky Soutěže finanční gramotnost - Vstup do soutěže - Registrace žáka (https://soutez.financnigramotnost.cz/registrace-zaka). Odkaz vyzve k zadání zvacího kódu od pedagoga, který žáka identifikuje a spáruje s IČ příslušné školy.


Skládání testů školního kola je možné kdykoliv v čase až do 20.12.2023, včetně. Časové rozvržení je v kompetenci pedagoga. Testy lze vyplňovat se žáky průběžně. 


DETAILNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU SOUTĚŽE

Naši snahou je, aby soutěž pomohla žákům se orientovat v komplexním světě financí a dala jim především možnost vyzkoušet si základní principy správy osobních a rodinných financí v modelových situacích vycházejících z reálné praxe.

Otázky použité v soutěži posilují nejproblematičtější oblasti, mezi které patří bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, zvyšování cen energií, kyberbezpečnost, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení či problematiku zvyšování inflace.

ŠKOLNÍ KOLA:

 • Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci.
 • Probíhají online v termínu od 11. 10. do 20. 12. 2023, včetně.
 • V testu je vždy právě jedna odpověď správná.
 • Žáci mohou využívat jakékoliv pomůcky během testu, včetně kalkulačky a internetu.
 • Pro splnění testu je dostačující 1 vyučovací hodina, tj. 45 minut.
 • Místo, odkud budou žáci test vyplňovat je plně v kompetenci pedagoga.
 • Po ukončení školních kol (od 21.12.2023) nominuje pověřený pedagog 3členný tým, který bude školu dále reprezentovat. Výsledky žáků (v počtu dosažených bodů i času stráveného vyplněním testu) vidí ve svém profilu. Není podmínka, aby se žáci předem znali či byli ze stejné třídy. Mezi věková spolupráce je naopak žádoucí a ověřená.

OKRESNÍ KOLA:

 • Do okresních kol automaticky postupují 3 nejúspěšnější žáci ve své kategorii z každé školy.
 • V okresních kolech již nesoutěží žáci za sebe, ale za tříčlenná družstva nejlepších žáků ze školních kol, které jste Vy jako pedagog nominoval. Nominace žáků nelze v dalším průběhu soutěže měnit. Zástup za nemoc či jiný důvod neakceptujeme. Děkujeme za pochopení.
 • Okresní kola probíhají online a zahrnují i otázky s více správnými odpověďmi. Platí pravidlo, že alespoň jedna odpověď je správná.
 • Žáci opět mohou využívat jakékoliv pomůcky během testu, včetně kalkulaček a internetu.
 • 3členný tým odevzdává právě 1 společně vypracovaný test (nikoliv test za každého člena týmu).
 • Pro splnění testu je dostačující 1 vyučovací hodina, tj. 45 minut.
 • Realizace probíhá v termínech od 3. 1. do 26. 1. 2024.

KRAJSKÁ KOLA:

 • Do krajských kol postupuje nejlepší družstvo z každého okresu.
 • Krajské kolo je založeno na zpracování případové studie. 3 nejlepší týmy z každého kraje postupují k obhajobě své práce před odbornou nezávislou pětičlennou komisi. 
 • Nejlepší tým z každého kraje (v každé kategorii) pak postupuje do celostátního finále.
 • Realizace probíhá v měsících únor, březen, duben 2024. Detailní harmonogram je k dispozici na stránkách soutěže https://www.financnigramotnost.cz

CELOSTÁTNÍ FINÁLE:

 • Finále soutěže se uskuteční prezenčně 26. dubna 2024 v budově České národní banky v Praze.
 • Zpracování závěrečného úkolu, jeho obhajoba před odbornou komisí.
 • Doprovodný program s průvodcem v prostorách ČNB.
 • Vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen.


Pokud byste potřebovali pomoc s registrací školy či máte dotaz k přihlášení svých žáků do soutěže, využijte naši podporu na financnigramotnost@metodica.cz . V pracovní dny (pondělí až pátek) od 8 do 15 hodin jsme Vám k dispozici NOVĚ i na lince 246 056 110.