Shrnutí instrukcí pro pedagogy k průběhu okresních kol Soutěže Finanční gramotnost.

1) Přihlaste se na portál soutěže https://soutez.financnigramotnost.cz/login 

2) V případě, že jste zapomněli Vaše heslo – využijte uvedeného odkazu pro jeho zpětné zaslání https://soutez.financnigramotnost.cz/login 

3) V záložce „Moje skupiny“ – „Výsledky žáků“ vidíte výsledky svých žáků. Vašim úkolem je vybrat 3 členný tým (bez ohledu, z jakého ročníku žáci jsou), který nominujete do okresního kola. „Fajfkou“ označíte 3 jména a pod seznamem žáků kliknete na tlačítko „ULOŽIT“. Je jen na Vás, zda vyberete žáky dle počtu bodů či času, který věnovali vyplnění svého testu.

Pokud soutěží Vaše škola ve více kategoriích, nominujete týmy za každou kategorii. 

4) Okresní kola byla spuštěna 3.1. a budou ukončena 26.1.2024, včetně. V tomto období musí Vaši žáci okresní kolo splnit. Pokud se tak nestane, škola bude automaticky (27.1.2024) ze soutěže vyřazena.

Postup pro přihlášení žáků je totožný jako do kola školního. Za tým se hlásí jeden z trojice žáků, libovolně který, pod svým uživatelským účtem. Tým žáků skládá společně 1 test a na jeho vypracování mají právě 1 pokus.

https://soutez.financnigramotnost.cz/login

V případě, že by se stalo, že žák zapomněl své heslo, můžete mu ho změnit ve svém profilu. Záložka „Moje skupiny“ – „Výsledky žáků“ vpravo u jména „ZMĚNIT HESLO“.

Okresní kola probíhají online formou testu s tím, že testy obsahují otázky trojího typu (teoretické, praktické a otázky s více odpověďmi, s tím, že je vždy alespoň jedna odpověď správná).

Během testu jsou dovoleny používat jakékoliv pomůcky, včetně kalkulaček a internetu. Na test je maximálně 45 minut čistého času a není možné ho v průběhu přerušit.

Z každého okresu za každou kategorii pak postoupí nejlépe umístěná škola do krajského kola. Hlavním kritériem je počet dosažených bodů v testu, druhým pak čas strávený na jeho vypracování. Výsledky budou zveřejněny na stránkách soutěže 31.1.2024. Zástupcům škol, kteří postoupí do krajského kola bude poté e-mailem zaslán pokyn pro zpracování případové studie a informace k dalšímu průběhu soutěže.

V osobním profile odpovědného pedagoga za soutěž („Moje skupiny“ – „Výsledky žáků“ – vpravo vedle jména „Diplom“) jsou k dispozici ke stažení diplomy.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte nás na financnigramotnost@metodica.cz, případně v pracovní dny od 8 do 15 hod.na lince 246 056 110.